Verbonden blijven en informatietechnologieën benutten

Technologische ontwikkelingen en de opmars van de digitale wereld faciliteren het succes van een telewerkbeleid enorm. Zonder gedeelde hulpmiddelen, gemeenschappelijke werkruimtes, computers of internet, is het moeilijk om op afstand te werken. Het aanbieden van materiaal is een must. Net als informatie over hoe je het moet gebruiken.

SD Worx
SD Worx

Moedig werknemers via specifieke coaching of demosessies aan om meer gebruik te maken van de door de werkgever voorgestelde technologieën, bijvoorbeeld videocommunicatie of chat.

KMO privésector
KMO privésector

ICT-tools zijn niet langer een probleem voor bedrijven, het is meer een kwestie van 'training' en 'educatie' rond het gebruik ervan (klanten zijn bijvoorbeeld geen vragende partij voor teleconferenties).

Groot bedrijf uit privésector
Groot bedrijf uit privésector

Een digitaal heldennetwerk verhoogt het bewustzijn en informeert medewerkers over de mogelijkheden die IT en communicatie op afstand bieden.

Publieke en privésector
Publieke en privésector

In bijzonder gevoelige sectoren is het van essentieel belang om het probleem van gegevensbeveiliging te onderzoeken. In het geval dat het thuisnetwerk deze mogelijkheid niet biedt, kan de werkgever de toegang via een specifieke sleutel beveiligen of telewerken in een satellietkantoor aanbieden.

      This website requires cookies. Please accept or refuse these cookies first.
      For more info about our cookies, please read our cookies policy.