Waarom telewerk in jouw organisatie implementeren?

Er kunnen tal van redenen zijn. Werkgevers vertellen waarom zij de verandering begonnen.

Groot bedrijf, Elia
Groot bedrijf, Elia

Elia-werknemers aan het woord

KMO, GFK
KMO, GFK

De belangrijkste redenen voor het opzetten van telewerken bij GFK is de balans tussen werk en privéleven om stress en verzuim te verminderen. En het werkt: we zijn er trots op dat gedurende 2 jaar geen enkele arbeider een burn-out kreeg.

KMO, Palindroom
KMO, Palindroom

Om mobiliteitsredenen is het zinvol om telewerk aan te moedigen. Als thuiswerk met dezelfde kwaliteit kan worden gedaan, waarom zouden werknemers dan naar kantoor komen? Het zou haast misdadig zijn om mensen in de files te dwingen.

Gebruik maken van een kantelmoment

De verhuis van een bedrijf, de herinrichting van een gebouw, het vaststellen van bedrijfswaarden, ... zijn allemaal mogelijkheden voor het opstarten van een telewerkbeleid.

FOD Sociale Zekerheid
FOD Sociale Zekerheid

Een verhuis, de verbouwing van een gebouw of een ander kantelmoment is een geweldige kans om een telewerkbeleid op te zetten. Op dat moment wordt het principe vaak geïntegreerd in het bredere concept van 'het nieuwe werken', waar waarden als flexibiliteit, autonomie, digitalisering, empowerment naar voren worden gebracht.

Vias institute
Vias institute

De implementatie van het telewerk- en flexplekbeleid werd geïnitieerd bij de grondigde renovatie van ons gebouw. De mogelijkheid voor een frisse start, modernisering en flexibiliteit.

Groot bedrijf uit de privésector
Groot bedrijf uit de privésector

Sinds het project om het hoofdkantoor van het bedrijf te verplaatsen, heeft het management actief het flexibele werk- en telewerkproject ondersteund. De problemen met de bereikbaarheid van het toekomstige gebouw en het beperkte aantal parkeerplaatsen vormen een van de grootste angsten voor de werknemers. Telewerken kan dus direct tegemoet komen aan de behoeften van medewerkers. 

      This website requires cookies. Please accept or refuse these cookies first.
      For more info about our cookies, please read our cookies policy.