Werkgever: welzijn op het werk

Heb je interesse om als werkgever een beleid rond telewerken uit te stippelen? Dat pak je beter meteen goed aan. In deze toolbox vind je een pak informatie waarmee je aan de slag kunt. Zowel over de juridische aandachtspunten, de praktische stappen als over de voor- en nadelen van telewerk. Laat je ook inspireren door onze praktijkvoorbeelden!

Welzijn op het werk

Welzijn op het werk

 • Is opgenomen in de ‘welzijnswet’ van 4 augustus 1996 en de welzijnscodex op het werk. De wet definieert het kader voor het welzijn van werknemers bij het uitvoeren van hun werk. De codex groepeert de uitvoeringsbesluiten die ernaar verwijzen.
 • De algemene principes van welzijn op het werk moet je toepassen in de hele onderneming.
 • Omvat verschillende activiteiten, zoals:
  • Het hebben van een interne preventiedienst.
  • Het organiseren van overleg met werknemers of vakbondsvertegenwoordigers.
  • Het voorkomen van psychosociale risico's of zelfs specifieke acties (afhankelijk van de sector).
FOD Sociale Zekerheid
FOD Sociale Zekerheid

Maak gebruiksvriendelijke en activiteitvriendelijke ruimtes: werknemers moeten zin hebben om naar het kantoor te komen en om er samen te werken en uit te wisselen. 

Goed om weten

De codex is opgebouwd uit wettelijke normen waaraan je als werkgever op jouw eigen manier een concrete invulling kunt geven. Wel gelden momenteel bepaalde limieten rond flexibiliteit en innovatie in de manier van werken. Art. III.1-1 van de codex verklaart bijvoorbeeld dat deze niet van toepassing is op vervoermiddelen die werknemers buiten het bedrijf gebruiken. Met andere woorden: er is geen welzijnsstandaard voor werkzaamheden in een trein of kantoorbus.

Meer informatie

   This website requires cookies. Please accept or refuse these cookies first.
   For more info about our cookies, please read our cookies policy.