Wettelijke regelingen

Hoewel telewerk en thuiswerk wel eens als synoniemen gebruikt worden, is er een verschil tussen beide.
Bij telewerk verricht je jouw eigen taken, die je binnen de organisatie/het bedrijf uitvoert, op een andere locatie. Jouw werkgever voorziet hiervoor alle nodige materialen (bijvoorbeeld PC, internetverbinding...) en kan de werknemer gecontroleerd worden. Zoals eerder aangehaald, wordt telewerk ofwel occasioneel ofwel structureel uitgevoerd.
Bij thuiswerk werk je als arbeider of bediende op je eigen PC of met jouw eigen materialen, zonder toezicht of rechtstreekse controle van jouw werkgever. Thuiswerk vloeit voor vanuit een bijzondere arbeidsovereenkomst.

In de praktijk wordt er vooral getelewerkt (vanuit thuis). Vandaar dat hier de focus wordt op gelegd.

Wettelijk kader

Er zijn 2 vormen van telewerk: structureel en occasioneel telewerk. Het is belangrijk dat dit onderscheid wordt gemaakt want dit heeft gevolgen voor de manier waarop het telewerk is geregeld en hoe je hiervoor vergoedt.

1. Structureel telewerken

 1. Is opgenomen in cao nr. 85 (9 november 2005), gewijzigd in cao nr. 85 bis (27 februari 2008).
 2. Toestaan vanuit het huis van de telewerker of een andere door hem gekozen plaats (art 4)
 3. Dient op regelmatige basis uitgevoerd te worden.
 4. Een schriftelijke overeenkomst tussen werknemer en werkgever is noodzakelijk (art.6). In deze overeenkomst dienen volgende zaken beschreven te zijn:
  1. de regelmaat van het telewerken;
  2. de telewerkplek;
  3. overzicht van momenten waarop de telewerker bereikbaar moet zijn;
  4. afspraken rond de tegemoetkoming in de kosten door de werkgever.

2. Occasioneel telewerken

 1. Is opgenomen in de Wet Werkbaar en Wendbaar Werk van 5 maart 2017.
 2. Is van toepassing op werkgevers en werknemers die onderworpen zijn aan de wet van 5 december 1968 op collectieve arbeidsovereenkomsten en gemengde comités.
 3. Dit soort telewerken is om eigen redenen op een bepaald moment en incidenteel vanwege overmacht of persoonlijke redenen waardoor de werknemer zijn/haar werkzaamheden niet op de bedrijfslocatie van de werkgever kan uitvoeren.
 4. De voorwaarden:
  1. De aard van het werk of de activiteiten van de telewerker moeten verenigbaar zijn met afstandswerk;
  2. De werknemer moet zijn vraag tot occasioneel telewerk vooraf en binnen een redelijke termijn (niet gespecificeerd in de wet) aan de werkgever motiveren;
  3. Wordt uitgevoerd op vrijwillige basis, zowel voor jou als voor de werknemer. Je kunt het verzoek tot occasioneel telewerken weigeren maar dit moet zo snel mogelijk en mits motivatie;
 5. Er is geen schriftelijke overeenkomst vereist. Er is wel de mogelijkheid – maar geen verplichting – voor de werkgever om het kader voor het occasioneel telewerk vast te leggen in een collectieve arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement.
Goed om weten

Wat is een thuiswerkalarm? Het is een initiatief van de FOD Werkgelegenheid en Sociaal Overleg om werk van thuis uit te bevorderen bij slecht weer.

Vergoedingen

1. Structureel telewerken

De vergoeding mag voor de werknemer geen extra voordeel zijn, maar dient als steun voor de werknemer voor bijkomende kosten die verband houden met telewerk. De vergoeding is in principe vrij te bepalen, maar de fiscus en RSZ leggen maximumbedragen vast. De RSZ aanvaardt volgende bedragen:

 • Een bureauvergoeding;
  1. 10 % van het brutoloon dat betrekking heeft op telewerk (Vanaf 1 december 2022 dooft deze regeling uit en kan deze vergoeding enkel nog verder toegekend worden aan de werknemers aan wie ze reeds vóór deze datum werd toegekend, en voor zover het aandeel telewerk niet groter wordt);
  2. Vrijgestelde vergoeding tot 151,70 euro per maand;
 • Een vergoeding van 20 euro per maand voor de internetverbinding;
 • Een vergoeding van 20 euro per maand indien de telewerkers hun eigen apparatuur gebruiken, ofwel een vergoeding van 10 euro per maand voor het professioneel gebruik van een eigen tweede computerbeeldscherm en/of een printer/scanner zonder privécomputer (5 euro per maand per item gedurende maximaal 3 jaar);

Wilt de werkgever een hoger bedrag toekennen, dat moet de werkgever kunnen aantonen dat het nog steeds om een werkelijke onkostenvergoeding gaat.

2. Occasioneel telewerken

In geval van telewerk door overmacht of persoonlijke redenen is een werkgever niet verplicht om de telewerker een vergoeding te betalen.

Andere vormen van telewerk

Telewerken vanuit een satellietkantoor of een co-working center is niet specifiek geregeld. Ook niet in termen van kostenvergoedingen. In de cao nr. 19octies van 20 februari 2009 betreffende de financiële bijdrage van de werkgevers  staat: de werkgever moet tussenkomen in de prijs van het vervoer van de werknemers om zich van hun huis naar hun werkplek te verplaatsen.

Artikel 20, lid 1, van de wet op de arbeidsovereenkomsten van 3 juli 1978, bepaalt ook dat de werkgever, tenzij anders werd overeengekomen de werknemer, de hulp, instrumenten en materialen moet verschaffen die nodig zijn voor de uitvoering van het werk. Dit principe geldt uiteraard ook voor werknemers die telewerken.

Goed om weten

Als bedrijf kun je de huur voor een co-working space of elke andere werkplek 100% inbrengen als kost in de boekhouding.

Close

   Vias institute wil op haar website cookies gebruiken om uw surfervaring te verbeteren (functionele cookies) en te analyseren (analytische cookies). Door op “Ik ga akkoord” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden. U kan evenwel uw cookievoorkeuren regelen via de knop “Voorkeuren instellen”. Wij gebruiken ook cookies die noodzakelijk zijn om de website te laten functioneren en die u dus niet kan weigeren. U kan meer informatie terugvinden over onze cookies in ons privacybeleid.

     U kan meer informatie terugvinden over onze cookies in ons privacybeleid.

     Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te doen werken en kunnen niet worden uitgeschakeld.
     Deze cookies verhogen de gebruiksvriendelijkheid van een website door uw keuzes te herinneren (bv. taalvoorkeuren, regio, login).
     Deze cookies verzamelen gegevens over de performantie van een website zoals het aantal bezoekers of de tijd die bezoekers doorbrengen op een webpagina.
     Deze cookies kunnen door adverteerders op onze website worden ingesteld. Ze worden wellicht door die bedrijven gebruikt om een profiel van uw interesses samen te stellen en u relevante advertenties op deze website of op andere websites te tonen. Ze slaan geen directe persoonlijke informatie op, maar ze zijn gebaseerd op unieke identificatoren van uw browser en internetapparaat. Als u deze cookies niet toestaat, zult u minder op u gerichte advertenties zien.